Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `B= 9x^2 -12x+5`

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
`B= 9x^2 -12x+5`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `B= 9x^2 -12x+5`”

 1. B = 9x^2 – 12x + 5
  = (3x)^2 – 2 . 3x . 2 + 2^2 + 1
  = (3x – 2)^2 + 1
  Ta có: (3x – 2)^2 ≥ 0 ∀ x
  <=> (3x – 2)^2 + 1 ≥ 0 + 1 ∀ x
  <=> B ≥ 1 ∀ x
  Dấu “=” xảy ra khi (3x – 2)^2  = 0 <=> x = 2/3
  Vậy B_min = 1 <=> x = 2/3   

  Trả lời

Viết một bình luận