Môn Toán Lớp 8: tìm GTLN A= -x^2 + 4x +2

Môn Toán Lớp 8: tìm GTLN A= -x^2 + 4x +2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm GTLN A= -x^2 + 4x +2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   A= -x^+4x+2
  A= -(x^2 – 4x -2)
  A= -(x^2 – 4x+4-6)
  A= -(x^2 – 4x +4) +6
  A= -(x-2)^2 + 6
  Vì -(x-2)^2 <= 0 AA x
  => -(x-2)^2 + 6 <= 6 AA x
  => A <= 6 AA x
  Dấu “=” xảy ra:
  <=> (x-2)^2=0
  <=> x-2=0
  <=> x=2
  Vậy GTLN của A=6 <=> x=2.

  Trả lời
 2. A = -x^2 + 4x + 2
  = -x^2 + 4x – 4 + 6
  = -(x^2 – 4x + 4) + 6
  = -(x – 2)^2 + 6
  Vì (x – 2)^2 >= 0 ∀ x
  => -(x – 2)^2 $\leq$ 0  ∀ x
  => -(x – 2)^2 $\leq$ 6
  Dấu “=” xảy ra ⇔ x – 2 = 0
                            ⇔ x = 2
  Vậy max A = 6 khi x = 2

  Trả lời

Viết một bình luận