Môn Toán Lớp 8: Tính `(2x-1)^2 -(2x-3)(2x-1)`

Môn Toán Lớp 8: Tính
`(2x-1)^2 -(2x-3)(2x-1)`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tính `(2x-1)^2 -(2x-3)(2x-1)`”

Viết một bình luận