Môn Toán Lớp 8: tính A)x(x+3) B(x+2)(x-4)

Môn Toán Lớp 8: tính
A)x(x+3)
B(x+2)(x-4)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tính A)x(x+3) B(x+2)(x-4)”

Viết một bình luận