Môn Toán Lớp 8: y(2x-x^2)(y-2)/x(2y+y^2)(x-2) rút gọn phân thức

Môn Toán Lớp 8: y(2x-x^2)(y-2)/x(2y+y^2)(x-2) rút gọn phân thức

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: y(2x-x^2)(y-2)/x(2y+y^2)(x-2) rút gọn phân thức”

Viết một bình luận