Môn Toán Lớp 9: 2, Cho đường tròn (0;3cm) và 1 điểm A có OA=5cm Vẽ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn O (B,C là tiếp điểm) Tính độ dài AB,AC

Môn Toán Lớp 9: 2, Cho đường tròn (0;3cm) và 1 điểm A có OA=5cm
Vẽ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn O (B,C là tiếp điểm)
Tính độ dài AB,AC

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: 2, Cho đường tròn (0;3cm) và 1 điểm A có OA=5cm Vẽ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn O (B,C là tiếp điểm) Tính độ dài AB,AC”

Viết một bình luận