Môn Toán Lớp 9: Xác định hàm số y=ax +b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1;2) và vuông góc với đồ thị hàm số y=1/3x -1 ( giải chi tiết )

Môn Toán Lớp 9: Xác định hàm số y=ax +b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1;2) và vuông góc với đồ thị hàm số y=1/3x -1
( giải chi tiết )

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Xác định hàm số y=ax +b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1;2) và vuông góc với đồ thị hàm số y=1/3x -1 ( giải chi tiết )”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đồ thị hàm số y=ax+b vuông góc với đồ thị hàm số y=1/3 x -1
  => aa’=-1
  hay a. 1/3= -1
  ⇔ a= -3
  => y=-3x+b
  Vì y=ax+b đi qua A(1;2)
  => y=-3x+b đi qua A(1;2)
  => x=1; y=2
  Thay x=1; y=2 vào y=-3x+b ta được:
  2= -3.1+b
  ⇔ -3+b=2
  ⇔ b=5
  =>  y=-3x+5
  Vậy hàm số thỏa mãn yêu cầu đề là y=-3x+5.

  Trả lời

Viết một bình luận