Môn Toán Lớp 9: xác định m để điểm A(m,m-1) thuộc đồ thị hàm số y=3-4x

Môn Toán Lớp 9: xác định m để điểm A(m,m-1) thuộc đồ thị hàm số y=3-4x

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: xác định m để điểm A(m,m-1) thuộc đồ thị hàm số y=3-4x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Điểm A(m,m-1) thuộc đồ thị hàm số y=3-4x
  =>3-4.m=m-1
  <=>3-4m=m-1
  <=>4m+m=3+1
  <=>5m=4
  <=>m=4/5
  Vậy với m=4/5 thì điểm A(m,m-1) thuộc đồ thị hàm số y=3-4x

  Trả lời

Viết một bình luận