Môn Toán Lớp 9: cho đườn tròn (O;R). Từ điểm A nằm ngoài (O;R) vẽ tiếp tuyến AB;AC của (O) a) Chứng minh AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC b) Vẽ

Môn Toán Lớp 9: cho đườn tròn (O;R). Từ điểm A nằm ngoài (O;R) vẽ tiếp tuyến AB;AC của (O)
a) Chứng minh AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC
b) Vẽ đường kính CD của (O). Chứng minh BD và OA song song
c) Qua O dựng đường thẳng vuông góc OB cắt AC tại S. Chứng minh SO=SA
d) Nếu gốc BAC=60. Tính diện tích tứ giác OABC theo R
Giúp mình với ạ :(( mình đang cần gấp:((

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho đườn tròn (O;R). Từ điểm A nằm ngoài (O;R) vẽ tiếp tuyến AB;AC của (O) a) Chứng minh AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC b) Vẽ”

Viết một bình luận