Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O,6cm) và điểm A thuộc O Qua A ker tiếp tuyến Ax trên đó lấy B trên AB=8cm a, Tính AB b, Qua A kẻ đường thẳng vuông góc

Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O,6cm) và điểm A thuộc O
Qua A ker tiếp tuyến Ax trên đó lấy B trên AB=8cm
a, Tính AB
b, Qua A kẻ đường thẳng vuông góc OB nó cắt O ở C
CMR BC là tiếp tuyến của O

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O,6cm) và điểm A thuộc O Qua A ker tiếp tuyến Ax trên đó lấy B trên AB=8cm a, Tính AB b, Qua A kẻ đường thẳng vuông góc”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vì Ax là tiếp tuyến với OA → OA $\bot$ AB
      Xét tam giác ABO vuông tại O ta có:
      $AO^{2}$ + $AB^{2}$ = $BO^{2}$ 
    →$6^{2}$ + $8^{2}$ = $BO^{2}$
    → BO = 10 ( cm )
  b) Vì C $\in$ đường tròn tâm O
  → OA = OC ( t/c đường tròn )
  Xét $\triangle$ AOC có OA = OC
  → $\triangle$ AOC cân tại O
  Mà AC vuông góc với OB
  → C và B $\in$ đường trung trực của AC
  → BA = BC
  Xét $\triangle$ BAO và $\triangle$ BCO có:
    BO chung, BA = BC ( chứng minh trên )
           Và AO = OC
  → $\triangle$ BAO = $\triangle$ BCO ( c-c-c)
  →∠ BAO = ∠ BCO = $90^\circ$
  → BC là tiếp tuyến của O
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  mon-toan-lop-9-cho-duong-tron-o-6cm-va-diem-a-thuoc-o-qua-a-ker-tiep-tuyen-a-tren-do-lay-b-tren

  Trả lời

Viết một bình luận