Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) dây CD .Từ O kẻ tia vuông góc CD tại M , tia này cắt (O) tại H . Tính bán kính của (O) , biết CD =16 , MH=4cm

Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) dây CD .Từ O kẻ tia vuông góc CD tại M , tia này cắt (O) tại H . Tính bán kính của (O) , biết CD =16 , MH=4cm

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) dây CD .Từ O kẻ tia vuông góc CD tại M , tia này cắt (O) tại H . Tính bán kính của (O) , biết CD =16 , MH=4cm”

Viết một bình luận