Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O, đường kính BC và A là 1 điểm thuộc (O). Kẻ AH BC tại H. Từ H kẻ HE AB, HF AC a) C/m ΔABC vuông b) C/m AH = EF

Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O, đường kính BC và A là 1 điểm thuộc (O). Kẻ AH BC tại H. Từ H kẻ HE AB, HF AC
a) C/m ΔABC vuông
b) C/m AH = EF và suy ra EF² = HB.HC
c) C/m EA.AB = AF.AC
d) Vẽ đường kính AD của (O). C/m AB.AC = EF.AD

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O, đường kính BC và A là 1 điểm thuộc (O). Kẻ AH BC tại H. Từ H kẻ HE AB, HF AC a) C/m ΔABC vuông b) C/m AH = EF”

Viết một bình luận