Môn Toán Lớp 9: cho góc nhọn $\alpha$ . tính A= ( sin $\alpha$ + cos $\alpha$ ) ² + ( sin $\alpha$ – cos $\alpha$ ) ²

Môn Toán Lớp 9: cho góc nhọn $\alpha$ . tính
A= ( sin $\alpha$ + cos $\alpha$ ) ² + ( sin $\alpha$ – cos $\alpha$ ) ²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho góc nhọn $\alpha$ . tính A= ( sin $\alpha$ + cos $\alpha$ ) ² + ( sin $\alpha$ – cos $\alpha$ ) ²”

 1. Giải đáp:A=2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A= (sin$\alpha$ + cos$\alpha$ )² + (sin$\alpha$ -cos$\alpha$ )²
     = sin²$\alpha$ +cos²$\alpha$ +2sin$\alpha$ ×cos$\alpha$ +sin²$\alpha$ +cos²$\alpha$ -2sin$\alpha$ ×cos$\alpha$ 
      = 1+1=2 (sin²$\alpha$ +cos²$\alpha$=1 )

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(sin\alpha+cos\alpha)^2+(sin\alpha-cos\alpha)^2
  A=sin^2\alpha+2.sin\alpha.cos\alpha+cos^2\alpha+sin^2\alpha-2.sin\alpha.cos\alpha+cos^2\alpha
  A=(sin^2\alpha+cos^2\alpha)+(sin^2\alpha+cos^2\alpha)+(2.sin\alpha.cos\alpha-2.sin\alpha.cos\alpha)
  A=1+1+0
  A=2

  Trả lời

Viết một bình luận