Môn Toán Lớp 9: cho hàm số bậc nhất : y=(k-2)x+$K^{2}$ – 2k ; (k là tham số ) a) vẽ đồ thị hàm số khi K=1

Môn Toán Lớp 9: cho hàm số bậc nhất : y=(k-2)x+$K^{2}$ – 2k ; (k là tham số )
a) vẽ đồ thị hàm số khi K=1

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho hàm số bậc nhất : y=(k-2)x+$K^{2}$ – 2k ; (k là tham số ) a) vẽ đồ thị hàm số khi K=1”

Viết một bình luận