Môn Toán Lớp 9: Cho sinx = 0,349. Số độ của x là: A. 200 B . 210 C . 220 D . 230 số không là độ nha mn

Môn Toán Lớp 9: Cho sinx = 0,349. Số độ của x là:
A. 200 B . 210 C . 220 D . 230 số không là độ nha mn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho sinx = 0,349. Số độ của x là: A. 200 B . 210 C . 220 D . 230 số không là độ nha mn”

Viết một bình luận