Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại A , đường cao ah ,biết AH =6cm, AB =10cm A)Tính HC và HB và Số đo góc C (Độ làm tròn đếnn hàng phânnf 10 góc

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại A , đường cao ah ,biết AH =6cm, AB =10cm
A)Tính HC và HB và Số đo góc C (Độ làm tròn đếnn hàng phânnf 10 góc làm tròn đến phút)
B)gọi EF lần lượt là hình chiếu của AB, AC Cuungws minh AE.AB= AF.AC

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại A , đường cao ah ,biết AH =6cm, AB =10cm A)Tính HC và HB và Số đo góc C (Độ làm tròn đếnn hàng phânnf 10 góc”

 1. a, Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH ta có:
      AB^2=AH^2+BH^2
  ⇒ 10^2=6^2+BH^2
  ⇒ 100=36+BH^2
  ⇒ BH=8cm
  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC
  ⇒ AH^2=BH.CH
  ⇒ 36=8.CH
  ⇒ CH=4,5cm
  Ta có: BH+CH=BC
  ⇒ BC=8+4,5=12,5cm
  Xét tam giác ABC vuông tại A ta có:
       sin C = AB/BC = 10/12,5
  ⇒ sin C ≈ $53^{o}$ 7′

  Trả lời

Viết một bình luận