Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC) a) Biết HB = 4cm, HC = 9cm. Tính AH và số đo ABC (số liệu chi sử dụng cho câu

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC)
a) Biết HB = 4cm, HC = 9cm. Tính AH và số đo ABC (số liệu chi sử dụng cho câu a).
b) Gọi D là hình chiếu của H trên AB; E là hình chiếu của H trên AC. Chứng minh CE.BD.AC.AB = AH^4
c) Kẻ AI vuông góc với ED (I thuộc BC). Chứng minh I là trung điểm của BC.
mn làm giúp mình câu C thôi ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC) a) Biết HB = 4cm, HC = 9cm. Tính AH và số đo ABC (số liệu chi sử dụng cho câu”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $\Delta ABC$ vuông tại $A, AH\perp BC$
  $\to AH^2=HB\cdot HC=36$
  $\to AH=6$
  $\to AB=\sqrt{AH^2+HB^2}=2\sqrt{13}, AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=3\sqrt{13}, BC=BH+HC=13$
  b.Ta có:
  $\Delta AHB$ vuông tại $H, HD\perp AB\to BD\cdot BA=BH^2$
  $\Delta ACH$ vuông tại $H, EH\perp AC\to CE\cdot CA=CH^2$
  $\to BD\cdot BA\cdot CE\cdot CA=BH^2\cdot CH^2=(BH\cdot CH)^2=(AH^2)^2=AH^4$

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-h-thuoc-bc-a-biet-hb-4cm-hc-9cm-tinh-ah

  Trả lời

Viết một bình luận