Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A.Tính TAN C bt rằng TAN B= 4 cm

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A.Tính TAN C bt rằng TAN B= 4 cm

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A.Tính TAN C bt rằng TAN B= 4 cm”

Viết một bình luận