Môn Toán Lớp 9: cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AH vuông với BC , HE vuông với AC HC = 7,2 ; AC= 9 tính EC ghi luôn kết quả ạ

Môn Toán Lớp 9: cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AH vuông với BC , HE vuông với AC
HC = 7,2 ; AC= 9
tính EC
ghi luôn kết quả ạ

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AH vuông với BC , HE vuông với AC HC = 7,2 ; AC= 9 tính EC ghi luôn kết quả ạ”

Viết một bình luận