Môn Toán Lớp 9: Đồ thị hàm số y=-2x+1 đi qua điểm nào dưới đây A. M(0;-1) B. N(0;1) C. Q(1;0) D. P(1;-2)

Môn Toán Lớp 9: Đồ thị hàm số y=-2x+1 đi qua điểm nào dưới đây
A. M(0;-1) B. N(0;1) C. Q(1;0) D. P(1;-2)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Đồ thị hàm số y=-2x+1 đi qua điểm nào dưới đây A. M(0;-1) B. N(0;1) C. Q(1;0) D. P(1;-2)”

 1. Giải đáp:
  Đồ thị hàm số y=-2x+1 đi qua điểm nào dưới đây?
  => Cho x=0 => y=1.
        Cho y=0 => x=1/2.
  Vậy đồ thị hàm số y=-2x+1 đi qua 2 điểm (0;1) và (1/2;0)
  Vậy đáp án là B.
  @Khoa.
   

  Trả lời

Viết một bình luận