Môn Toán Lớp 9: Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức V(t)= 9800000-1200000.t (đồng) a) Hãy tính V(2) b) sa

Môn Toán Lớp 9: Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức V(t)= 9800000-1200000.t (đồng)
a) Hãy tính V(2)
b) sau bao nhiêu năm thì giá trị của một chiếc máy tính bảng là 5.000.000đ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức V(t)= 9800000-1200000.t (đồng) a) Hãy tính V(2) b) sa”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \bb a)
  Thay t=2 vào công thức V(t), ta được:
  V(2)=9800000-1200000.2
  V(2)=9800000-2400000
  V(2)=7400000(đồng)
  Vậy V(t)=7400000 đồng tại t=2
  $\\$
  \bb b)
  Ta có:
  9800000-1200000.t=5000000
  <=>1200000.t=9800000-5000000
  <=>1200000.t=4800000
  <=>t=4800000:1200000
  <=>t=4
  Vậy sau 4 năm thì giá trị của một chiếc máy tính bảng là 5000000 đồng

  Trả lời
 2. a) V(2) = 9800000 – 1200000 . 2
  => V(2) = 7400000 (đồng)
  b) 9800000 – 1200000 . t = 5000000
  => 1200000 . t = 4800000
  => t = 4800000/1200000
  => t = 4
  Vậy sai 4 năm thì giá trị của một chiếc máy tính bằng là 5.000.000 đồng.

  Trả lời

Viết một bình luận