Môn Toán Lớp 9: Một chiếc xe ô tô được mua mới với giá 650 000 000 đồng, biết rằng, sau mỗi năm giá trị của chiếc xe giảm đi 6% so với giá ban đầu. Giả

Môn Toán Lớp 9: Một chiếc xe ô tô được mua mới với giá 650 000 000 đồng, biết rằng, sau mỗi năm giá trị
của chiếc xe giảm đi 6% so với giá ban đầu. Giả sử y là số tiền biểu thị giá trị của xe sau khi mua
x năm (x nguyên dương).
a) Viết hàm số biểu diễn y theo x.
b) Sau bao nhiêu năm kể từ ngày mua, giá trị chiếc xe ấy còn 455 000 000 đồng?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Một chiếc xe ô tô được mua mới với giá 650 000 000 đồng, biết rằng, sau mỗi năm giá trị của chiếc xe giảm đi 6% so với giá ban đầu. Giả”

 1. Giải đáp:
  a) Ta có giá trị % còn lại của chiếc xe sau khi bị giảm trong một năm là:
  100% – 6% = 94%
  Vậy cứ sau mỗi năm, giá trị của chiếc xe chỉ còn lại bằng 94% so với năm trước
  => Sau 1 năm, giá trị còn lại của chiếc xe là:  94% . 650\ 000\ 000 (đồng)
  => Sau 2 năm, giá trị còn lại của chiếc xe là:
  94% . (94% . 650\ 000\ 000) = (94%)^2 . 650\ 000\ 000 (đồng)
  => Sau 3 năm, giá trị còn lại của chiếc xe là:
  94% . [94% . (94% . 650\ 000\ 000)] = (94%)^3 . 650\ 000\ 000 (đồng)
  => Sau x năm, giá trị còn lại của chiếc xe là:
  (94%)^x . 650\ 000\ 000= (0,94)^x . 650\ 000\ 000 (đồng)
  => Hàm số biểu diễn y theo x:
  y= (0,94)^x . 650\ 000\ 000
  (Với y là giá trị của chiếc xe, x là số năm)
  b) Giá trị chiếc xe ấy còn 455\ 000\ 000 đồng
  => 455\ 000\ 000= (0,94)^x . 650\ 000\ 000
  <=> (0,94)^x = 455\ 000\ 000 : 650\ 000\ 000 = 0,7
  => x nằm trong khoảng từ 5 tới 6
  => Trong khoảng từ 5 tới 6, năm kể từ ngày mua, giá trị chiếc xe ấy còn 455\ 000\ 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận