Môn Toán Lớp 9: một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 3.6km/h .Mất 5 phút . do nước chảy mạnh nên đẩy con thuyền đi qua sông trên đường đi tạo với b

Môn Toán Lớp 9: một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 3.6km/h .Mất 5 phút . do nước chảy mạnh nên đẩy con thuyền đi qua sông trên đường đi tạo với bờ 1 góc 35 độ . Hãy tính chiều rộng con sông ( lm tròn đến chữ số thập phân thú 2 )

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 3.6km/h .Mất 5 phút . do nước chảy mạnh nên đẩy con thuyền đi qua sông trên đường đi tạo với b”

Viết một bình luận