Môn Toán Lớp 9: nếu điểm thi giữa kì 1 môn toán mình chỉ có 2,8 điểm thì cuối kì 1 mình cần ít nhất bao nhiêu điểm để trên điểm trung bình ạ?

Môn Toán Lớp 9: nếu điểm thi giữa kì 1 môn toán mình chỉ có 2,8 điểm thì cuối kì 1 mình cần ít nhất bao nhiêu điểm để trên điểm trung bình ạ?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: nếu điểm thi giữa kì 1 môn toán mình chỉ có 2,8 điểm thì cuối kì 1 mình cần ít nhất bao nhiêu điểm để trên điểm trung bình ạ?”

 1. Giải đáp:
  Điểm trung bình là trên hoặc bằng với 5 điểm
   Gọi a là số cần tìm:
  Nếu muốn trên điểm trung bình ta phải có số điểm là:
      (2,8+a):2=5
      =>a=7,2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận