Môn Toán Lớp 9: Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 1h12p . Hỏi làm một mình thì mỗi người làm xong công việc trong bao lâu

Môn Toán Lớp 9:

Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 1h12p . Hỏi làm một mình thì mỗi người làm xong công việc trong bao lâu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 1h12p . Hỏi làm một mình thì mỗi người làm xong công việc trong bao lâu”

 1. #nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                   Giải
  Nếu mỗi người có số thời gian làm như nhau:
         Ta đổi: 1h12′ = 72′
  Làm một mình thì mỗi người làm xong công việc hết số thời gian là:
             72 : 2 = 36 (phút)
                 Đ/S: 36′
   

  Trả lời

Viết một bình luận