Môn Toán Lớp 9: Một người thợ điện nhận lắp đặt đường dây và thiết bị điện cho một ngôi nhà sắp xây xong phần thô. Người thợ điện đã mua sắm vật liệ

Môn Toán Lớp 9:

Một người thợ điện nhận lắp đặt đường dây và thiết bị điện cho một ngôi nhà sắp xây xong phần thô. Người thợ điện đã mua sắm vật liệu hết 20.000.000 đồng. Tiền công lắp đặt được trả theo ngày với giá là 350.000 đồng/ngày.

a) Người thợ điện sẽ được thanh toán bao nhiêu tiền (kể cả tiền mua sắm vật liệu) nếu anh ta làm xong trong 3 ngày ?

b) Gọi x là số ngày người thợ điện làm xong công việc và y là số tiền người thợ điện được thanh toán (kể cả tiền mua sắm vật liệu). Hãy viết công thức biểu diễn y theo x.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Một người thợ điện nhận lắp đặt đường dây và thiết bị điện cho một ngôi nhà sắp xây xong phần thô. Người thợ điện đã mua sắm vật liệ”

Viết một bình luận