Môn Toán Lớp 9: Quãng đường Hà Nội-Hải Phòng dài 100km.1 ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng nghỉ lại Hải Phòng 2h30p, rồi trở về cả 7h. Tính vận tốc ô tô

Môn Toán Lớp 9: Quãng đường Hà Nội-Hải Phòng dài 100km.1 ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng nghỉ lại Hải Phòng 2h30p, rồi trở về cả 7h. Tính vận tốc ô tô lúc đi biết vận tốc lúc đi chậm hơn lúc về là 10km/h

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Quãng đường Hà Nội-Hải Phòng dài 100km.1 ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng nghỉ lại Hải Phòng 2h30p, rồi trở về cả 7h. Tính vận tốc ô tô”

 1. Giải đáp:
  $40km/h.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: $2h30’=\dfrac{5}{2}h$
  Gọi vận tốc lúc đi là $x(x>0, km/h)$
  Vận tốc lúc về là:
  $x+10 (km/h)$
  Thời gian đi:
  $\dfrac{100}{x} (h)$
  Thời gian về:
  $\dfrac{100}{x+10} (h)$
  Tổng thời gian đi, nghỉ và về:
  $\dfrac{100}{x}+\dfrac{100}{x+10} +\dfrac{5}{2} (h)$
  Theo bài ra ta có:
  $\dfrac{100}{x}+\dfrac{100}{x+10} +\dfrac{5}{2}=7\\ \Leftrightarrow \dfrac{100}{x}+\dfrac{100}{x+10} =\dfrac{9}{2}\\ \Leftrightarrow \dfrac{100}{x}+\dfrac{100}{x+10}-\dfrac{9}{2}=0\\ \Leftrightarrow \dfrac{100.2(x+10)+100.2x-9.x(x+10)}{2x(x+10)}=0\\ \Leftrightarrow \dfrac{-9 x^2 + 310 x + 2000}{2x(x+10)}=0\\ \Leftrightarrow -9 x^2 + 310 x + 2000=0\\ \Leftrightarrow  \left[\begin{array}{l} x=40\\ x=-\dfrac{50}{9}\end{array} \right.$
  Vậy vận tốc ô tô lúc đi là $40km/h.$

  Trả lời

Viết một bình luận