Môn Toán Lớp 9: rút gọn biểu thức : 5/(4+2 căn 3)-5/(4-2 căn 3)

Môn Toán Lớp 9: rút gọn biểu thức : 5/(4+2 căn 3)-5/(4-2 căn 3)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: rút gọn biểu thức : 5/(4+2 căn 3)-5/(4-2 căn 3)”

Viết một bình luận