Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông A, đường cao AH. xác định tâm và bán kính của đg tròn ngoại tiếp tam giác AHB

Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông A, đường cao AH. xác định tâm và bán kính của đg tròn ngoại tiếp tam giác AHB

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông A, đường cao AH. xác định tâm và bán kính của đg tròn ngoại tiếp tam giác AHB”

 1. Giải đáp:
  $\left(I;\dfrac{AB}{2} \right)$ với $I$ là trung điểm $AB$ là đường tròn ngoại tiếp $\Delta AHB.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $I$ là trung điểm $AB$
  $\Delta AHB$ vuông tại $H$, trung tuyến $HI$ ứng với cạnh huyền $AB$
  $\Rightarrow HI=\dfrac{1}{2}AB=AI=BI$
  $\Rightarrow I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $\Delta AHB$
  Vậy $\left(I;\dfrac{AB}{2} \right)$ với $I$ là trung điểm $AB$ là đường tròn ngoại tiếp $\Delta AHB.$

  mon-toan-lop-9-tam-giac-abc-vuong-a-duong-cao-ah-ac-dinh-tam-va-ban-kinh-cua-dg-tron-ngoai-tiep

  Trả lời

Viết một bình luận