Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông tại A,AB = 3cm,AC=4cm a)giải tam giác ABC ( góc làm tròn đến phút) b)kẽ đường cao AH,gọi K là hình chiếu H trên AG,G

Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông tại A,AB = 3cm,AC=4cm
a)giải tam giác ABC ( góc làm tròn đến phút)
b)kẽ đường cao AH,gọi K là hình chiếu H trên AG,G là hình chiếu của H trên AB
chứng minh AB/AC=AK/AG giúp vs mai thi rùi dân chuyên toán ơi

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tam giác ABC vuông tại A,AB = 3cm,AC=4cm a)giải tam giác ABC ( góc làm tròn đến phút) b)kẽ đường cao AH,gọi K là hình chiếu H trên AG,G”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $\tan B=\dfrac{AC}{BA}=\dfrac43$
  $\to \hat B=\arctan\dfrac43=53.13^o$ 
  $\to \hat C=90^o-\hat B=90^o-53.13^o=36.87^o$
  b.Hình vẽ
  c.Ta có: $HG\perp AB, AH\perp BC, HK\perp AC$
  $\to AG\cdot AB=AH^2=AK\cdot AC$
  $\to \dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AK}{AG}$

  mon-toan-lop-9-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-3cm-ac-4cm-a-giai-tam-giac-abc-goc-lam-tron-den-phut

  Trả lời

Viết một bình luận