Môn Toán Lớp 9: Tìm x để B=-2 (B=x-3/x)

Môn Toán Lớp 9: Tìm x để B=-2 (B=x-3/x)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tìm x để B=-2 (B=x-3/x)”

Viết một bình luận