Môn Toán Lớp 9: Tìm đk của x để các biểu thức sau có nghĩa a) căn -x+1 b)căn 1/2x+1

Môn Toán Lớp 9: Tìm đk của x để các biểu thức sau có nghĩa
a) căn -x+1
b)căn 1/2x+1

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tìm đk của x để các biểu thức sau có nghĩa a) căn -x+1 b)căn 1/2x+1”

 1. a)Để \sqrt{-x+1} có nghĩa thì:
  -x+1>=0<=> -x>=-1<=>x<=1
  Vậy x<=1 thì \sqrt{-x+1} có nghĩa
  b)Để \sqrt{1/(2x+1)} có nghĩa thì:
  {(1/(2x+1)>=0),(2x+1\ne0):}
  <=>2x+1>0
  <=>2x> -1
  <=>x> -1/2
  Vậy x> -1/2 thì \sqrt{1/(2x+1)} có nghĩa

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \bb a)
  Để \sqrt{-x+1} có nghĩa thì -x+1>=0
  <=>-x>=-1
  <=>x<=1
  Vậy với x<=1 thì \sqrt{-x+1} có nghĩa.
  $\\$
  \bb b)
  Để \sqrt{1/(2x+1)} có nghĩa thì 1/(2x+1)>=0
  Mà 1>0
  <=>2x+1>0
  <=>2x> -1
  <=>x> -1/2
  Vậy với x> -1/2 thì \sqrt{1/(2x+1) có nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận