Môn Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A(1;1) và B(0;-1) a, Viết phương trình đường thẳng AB(d) b, Gọi C là giao điểm của đường thẳng AB và đ

Môn Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A(1;1) và B(0;-1)
a, Viết phương trình đường thẳng AB(d)
b, Gọi C là giao điểm của đường thẳng AB và đồ thị hàm số y=x-2(d1). Tìm tọa độ C

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A(1;1) và B(0;-1) a, Viết phương trình đường thẳng AB(d) b, Gọi C là giao điểm của đường thẳng AB và đ”

 1. Giả sử hàm số AB là y=ax+b
  mà d đi qua A
  => 1=a+b
  =>b=1-a
  mà d đi qua P
  => -1=b mà b=1-a
  => 1-a=-1
  => a=2
  Vậy hàm số AB là y=2x-1
  b, $\left \{ {{C∈d} \atop {C∈d1}} \right.$ 
  => $\left \{ {{y=2x-1} \atop {y=x-2}} \right.$ 
  => 2x-1=x-2
  => x=-1
  => y=-3
  Vậy C(-1;-3)
  CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ :>>
   

  Trả lời
 2. a) Gọi phương trình đường thẳng AB là : y=ax+b
  Vì đường thẳng AB đi qua 2 điểm A(1;1) và B(0;-1) nên ta có hệ phương trình :
  {(a+b=1),(b=-1):}
  <=>{(a-1=1),(b=-1):}
  <=>{(a=2),(b=-1):}
  Vậy phương trình đường thẳng AB là : y=2x-1
  b) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng AB và (d_1) là:
  2x-1=x-2
  <=>2x-x=-2+1
  <=>x=-1
  =>y=-3
  =>C(-1;-3) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận