Môn Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = 2x + 3. Nhận xét gì về hai đồ thị hàm số trên ?

Môn Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = 2x + 3. Nhận xét gì về hai đồ thị hàm số trên ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và đồ thị hàm số y = 2x + 3. Nhận xét gì về hai đồ thị hàm số trên ?”

 1. Đáp án+giải thích các bước giải:
  Cho (d1) y = 2x
  +) Với x = 1 thì y=2
  Cho (d2) y = 2x + 3
  +) Với x = 0 thì y = 3 nên (0,3) trục Oy.
  +) Với y =0 thì x = -3/2 nên (-3/2 , 0) trục Ox.
  (Hình vẽ dưới)
  -Nhận xét:
  hai đường thẳng (d1) và (d2) là hai đường thẳng song song.

  mon-toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-2-va-do-thi-ham-so-y-2-3-nhan-et-gi-ve-hai-do-thi-ham-so-tren

  Trả lời
 2. -Đồ thị hàm số y=2x đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2)
  -Đồ thị hàm số y=2x+3 đi qua hai điểm B(0;3) và C(-3/2;0)
  -Nhận xét: Đồ thị hàm số y=2x song song với đồ thị hàm số y=2x+3=>OA////BC 
  @yn
   

  mon-toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-2-va-do-thi-ham-so-y-2-3-nhan-et-gi-ve-hai-do-thi-ham-so-tren

  Trả lời

Viết một bình luận