Môn Toán Lớp 9: viết phương trình đường thẳng (d) y=ax+b biết (d) // (d’) y=-3x-1 và (d) đi qua B(2;1)

Môn Toán Lớp 9: viết phương trình đường thẳng (d) y=ax+b biết (d) // (d’) y=-3x-1 và (d) đi qua B(2;1)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: viết phương trình đường thẳng (d) y=ax+b biết (d) // (d’) y=-3x-1 và (d) đi qua B(2;1)”

 1. Giải đáp:
  $y=-3x+7$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Do đường thẳng $(d)$ song song với đường thẳng $(d’)$ nên ta có :
  $ \begin{cases}a=-3\\b\ne -1\end{cases} (1)$
  Do đường thẳng $(d)$ đi qua điểm $B(2;1)$ nên ta có :
  $2a+b=1(2)$
  Từ $(1),(2)$ ta có :
  $2.(-3)+b=1$
  $-6+b=1$
  $b=7$(Thoả mãn khác -1)
  Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là :
  $y=-3x+7$

  Trả lời
 2. – Phương trình đường thẳng (d) có dạng : (d): y=ax+y
  – Vì (d) ////(d’)
  ⇒ {(a=a’),(b!=b’):}
  <=>{(a=-3),(b!=-1):}
  – Vì (d) đi qua điểm B(2;1) nên
  (d):y=ax+b
  <=>1=2a+b
  <=>2a+b=1
  <=>2.(-3)+b=1
  <=>-6+b=1
  <=>b=1+6
  <=>b=7 (nhận)
  ⇒ Vậy : phương trình đường thẳng (d) có dạng y=-3x+7

  Trả lời

Viết một bình luận