Môn Văn Lớp 12: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi : Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giả

Môn Văn Lớp 12: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi : Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hy vọng giải phóng giống nòi. [] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, từ chối tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình”
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Tác giả của văn bản đó là ai? Viết trong hoàn cảnh nào? Thuộc loại văn bản gì?
Câu 2: Đoạn trích đề cập nội dung gì? Hình thức tổ chức của đoạn trích?
Câu 3. Anh (chị) có đồng ý với quan điểm của tác giả về giải phóng dân tộc thể hiện trong đoạn trích này không? Vì sao?
Giúp mình với. Cảm ơn, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 12: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi : Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giả”

 1. Câu 1: Văn bản: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức
  -Tác giả: Nguyễn An Ninh
  – Hoàn cảnh: 
  – Thuộc văn bản: Chính luận
  Câu 2: 
  – Nội dung của đoạn văn là nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói, tiếng mẹ đẻ đối với một dân tộc.
  – Hình thức: như áng văn nghị luận, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
  Câu 3: Em đồng ý với quan điểm của tác giả về giải phóng dân tộc thể hiện trong đoạn trích này. Vì tác giả triển khai rất đúng, đủ và lập luận vô cùng thuyết phục.

  Trả lời

Viết một bình luận