Môn Văn Lớp 2: nặng trĩu thuộc từ loại nào ?A chỉ sự vật. B chỉ hoạt động. C đáp án khác

Môn Văn Lớp 2:

nặng trĩu thuộc từ loại nào ?

A chỉ sự vật. B chỉ hoạt động. C đáp án khác

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 2: nặng trĩu thuộc từ loại nào ?A chỉ sự vật. B chỉ hoạt động. C đáp án khác”

 1. Nặng trĩu thuộc từ loại nào ?
  A chỉ sự vật
  B chỉ hoạt động
  C đáp án khác
  Vì: nặng trĩu là dùng để nói về sự vật, trọng lượng chứ không thể chỉ hoạt động được

  Trả lời

Viết một bình luận