Môn Văn Lớp 5: 1.với mỗi nghĩa từ cân dưới đây em hãy đặt câu – dụng cụ đo khối lượng(cân là danh từ) – hoạt động đo khối lượng bằng cân – cái hai ph

Môn Văn Lớp 5: 1.với mỗi nghĩa từ cân dưới đây em hãy đặt câu
– dụng cụ đo khối lượng(cân là danh từ)
– hoạt động đo khối lượng bằng cân
– cái hai phía ngang bằng nhau không lệch
2.xác định tn,cn,vn trong mỗi câu dưới đây
a) nhờ có bạn bè giúp đỡ , bạn hòa đã có rất nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân
b) ĐÊM ẤY , BÊN BẾP LỬA HỒNG , CẢ NHÀ NGỒI LUỘC BÁNH CHƯNG VÀ TRÒ CHUYỆN ĐẾN SÁNG, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: 1.với mỗi nghĩa từ cân dưới đây em hãy đặt câu – dụng cụ đo khối lượng(cân là danh từ) – hoạt động đo khối lượng bằng cân – cái hai ph”

 1. $\text{Câu 1}$
  $+$ Cái cân này có màu xanh thật đẹp.
  $+$ Cô ơi cân cho cháu nửa lạng thịt.
  $+$ Cái đồng hồ này được treo thật cân đối.
  $\text{Câu 2}$
  $a,$ Nhờ có bạn bè giúp đỡ/,bạn Hòa /đã có rất nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân.
                   TN                              CN                                                   VN
  $b,$ Đêm ấy,bên bếp lửa hồng/,cả nhà/ ngồi luộc bánh chưng và trò chuyện đến sáng.
                       TN                        CN                                                  VN
  @yeongg

  Trả lời

Viết một bình luận