Môn Văn Lớp 5: Xác định TN, CN, VN “Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.”

Môn Văn Lớp 5: Xác định TN, CN, VN
“Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.”, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Xác định TN, CN, VN “Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.””

 1. mùa thu | sương | bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.
     TN            CN                       VN
  TN là chỉ thời gian
  CN là chỉ sương
  VN là hoạt động của sương

  Trả lời

Viết một bình luận