Môn Văn Lớp 5: bài 1 xếp nhưng từ đồng nghĩa sau vào 2 nhóm giải thích vì sao em xếp như vậy Tiết kiệm bủn xỉn keo kiệt kẹt xỉ căn cơ hà tiện tằn ti

Môn Văn Lớp 5: bài 1 xếp nhưng từ đồng nghĩa sau vào 2 nhóm giải thích vì sao em xếp như vậy
Tiết kiệm bủn xỉn keo kiệt kẹt xỉ căn cơ hà tiện tằn tiện keo cú, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: bài 1 xếp nhưng từ đồng nghĩa sau vào 2 nhóm giải thích vì sao em xếp như vậy Tiết kiệm bủn xỉn keo kiệt kẹt xỉ căn cơ hà tiện tằn ti”

  1. cột 1:tiết kiểm, căn cơ
    cột 2: bủn xỉn,keo kiệt,kẹt xỉ,hà tiện,keo cú
    nhóm 1 là những từ chỉ chi tiêu vừa phải
    nhóm 2 là mức chi tiêu dưới mức bình thường 

    Trả lời

Viết một bình luận