Môn Văn Lớp 5: Bài 1: Tìm từ có thể thay thế từ ăn trong các câu sau : – Cả nhà đang ăn cơm. — – Loại ô tô này ăn xăng lắm. -.. – Tàu ăn hàn

Môn Văn Lớp 5: Bài 1: Tìm từ có thể thay thế từ ăn trong các câu sau :
– Cả nhà đang ăn cơm. ……..
– Loại ô tô này ăn xăng lắm. ……
– Tàu ăn hàng ở cảng. …….
– Ông ấy ăn lương rất cao. ……
– Cậu làm như vậy dễ ăn đòn lắm. …….
– Da cậu ăn nắng quá. ………..
– Hồ dán không ăn. ………..
– Hai màu này rất ăn với nhau. ……..
– Rễ trẻ ăn ra tước ruộng. ……….
– Mảnh đất này ăn về xã bên. ………
– Một đô-la ăn mấy đồng Việt Nam. …….., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Bài 1: Tìm từ có thể thay thế từ ăn trong các câu sau : – Cả nhà đang ăn cơm. — – Loại ô tô này ăn xăng lắm. -.. – Tàu ăn hàn”

 1. – Cả nhà đang xơi cơm
  – Loại ô tô này tốn xăng lắm
  – Tàu lấy hàng ở cảng
  – Ông ấy nhận lương rất cao
  – Cậu làm như vậy dễ bị đòn lắm
  – Da cậu nám nắng quá
  – Hồ dán không dính
  Hai màu này rất hợp với nhau
  – Rễ trẻ bò ra tước ruộng
  – Mảnh đất này thuộc về xã bên
  – Một đô-la được mấy đồng Việt Nam

  Trả lời
 2. – cả nhà đang xơi cơm .
  – loại ô tô này tốn xăng lắm.
  – tàu lấy hàng ở cảng.
  – ông ấy nhận lương rất cao .
  -cậu làm như vậy dễ bị đánh đòn lắm.
  -da cậu bắt nắng quá.
  -hồ dán không dính.
  -hai màu này rất hợp với nhau.
  -rễ tre đâm ra tước ruộng.
  – mảnh đất này thuộc về xã bên .
  – một đô-la bằng mấy đồng Việt Nam.

  Trả lời

Viết một bình luận