Môn Văn Lớp 5: dòng nào dưới đây có từ viết hoa là từ đồng âm? a) yêu và THƯƠNG, rất THƯƠNG, THƯƠNG và nhớ b) THƯƠNG và nhớ, THƯƠNG số, mũi THƯƠNG ngọ

Môn Văn Lớp 5: dòng nào dưới đây có từ viết hoa là từ đồng âm?
a) yêu và THƯƠNG, rất THƯƠNG, THƯƠNG và nhớ
b) THƯƠNG và nhớ, THƯƠNG số, mũi THƯƠNG ngọn giáo
c) THƯƠNG con, người THƯƠNG, đáng THƯƠNG, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: dòng nào dưới đây có từ viết hoa là từ đồng âm? a) yêu và THƯƠNG, rất THƯƠNG, THƯƠNG và nhớ b) THƯƠNG và nhớ, THƯƠNG số, mũi THƯƠNG ngọ”

 1. Giải đáp:
   b
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   b1 là thương nhớ:tình yêu thương
  b2 thương số:kết quă của phép chia
  b3 mũi thương ngọn giáo:phần đàu của cáy thương ,ngọn giáo

  Trả lời

Viết một bình luận