Môn Văn Lớp 5: làm đơn ko cop mạng 2. Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá

Môn Văn Lớp 5: làm đơn ko cop mạng
2. Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân phố) làm đơn gửi ủy ban nhân dân hoặc công an địa phương (xã phường, thị trấn,…) đề nghị chặn việc làm trên để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho nhân dân., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: làm đơn ko cop mạng 2. Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá”

 1. Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
     Độc lập – Tự do – hạnh phúc
                                     Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
                         ĐƠN KIẾN NGHỊ
  Kính gửi : Cơ quan Công an phường … – Thị xã…. 
  –     Tôi tên : 
  –     Sinh ngày : 
  –     Chức vụ : Tổ trưởng tổ Dân phố …  – Phường… – Thị xã …. 
  –     Lí do viết đơn :
  Địa phương của tôi có một dòng sông chảy qua rất nhiều cá kéo về đây sinh sôi nảy nở. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người.
  Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.
  Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.
  Đại diện nhân dân phường ….. ( khu bạn )
  Kính đơn
  Kí tên

  Trả lời
 2. ông hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
     Độc lập – Tự do – hạnh phúc
                                     Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
                         ĐƠN KIẾN NGHỊ
  Kính gửi : Cơ quan Công an phường … – Thị xã…. ( Nói về khu bạn nhé )
  –     Tôi tên : bʌ huy
  –     Sinh ngày : 18 / 10/ 2011
  –     Chức vụ : Tổ trưởng tổ Dân phố …  – Phường… – Thị xã …. ( nói về khu bạn nhé )
  –     Lí do viết đơn :
  Địa phương của tôi có một dòng sông chảy qua rất nhiều cá kéo về đây sinh sôi nảy nở. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người.
  Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.
  Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.
  Đại diện nhân dân phường ….. ( khu bạn )
  Kính đơn
  Kí tên
  bʌ huy

  Trả lời

Viết một bình luận