Môn Văn Lớp 5: Làm đơn nha! 1. Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm.

Môn Văn Lớp 5: Làm đơn nha!
1. Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi Công ty cây xanh hoặc Ủy ban Nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn) đề nghị cho tỉa cành sớm để tránh gây ra tai nạn đáng tiếc., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 5: Làm đơn nha! 1. Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm.”

 1.                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Vĩnh Phúc,ngày 17 tháng 11 năm 2022
                    ĐƠN KIẾN NGHỊ
  Kính gửi : Công ty Cây xanh
  Tôi tên : Nguyễn Trúc Quỳnh
  Sinh ngày :
  Chức vụ
  Lí do tôi viết đơn : Phố tôi có hàng cây to,nhiều cành vướng vào dây diện,một số cành sà xuống thấp,khi mùa mưa bão đến dễ gây ra nhiều nguy hiểm cho người dân sinh sống xung quanh.Tôi đề nghị công ty cử người đến tỉa các cành cây bị vướng vào dây điện và sà xuống thấp càng sớm càng tốt để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.
  Tôi xin chấp hành và cảm ơn công ty.
                                                                                 Người viết đơn
                                                                            Nguyễn Trúc Quỳnh
  @Daisyyy

  Trả lời

Viết một bình luận