Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm? a. Giống nhau: b. Khác nhau: Từ nhiều nghĩa Từ đồng â

Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm?
a. Giống nhau:
b. Khác nhau:
Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm
2.Yêu cầu: Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau (ở mỗi câu phải có hai từ đồng âm)
Đặt câu
Câu của tôi
Chia sẻ của bạn (đồng ý, không đồng ý, bổ sung thêm)
Bàn (danh từ) bàn (động từ)

.
.

Sâu (danh từ) sâu (tính từ)

.
..

….
.
.
Bò (động từ) bò (danh từ)

.

.

.., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: 1.Phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm? a. Giống nhau: b. Khác nhau: Từ nhiều nghĩa Từ đồng â”

  • Từ đồng âm  từ nhiều nghĩa là hai mảng kiến thức quan trọng trong phân môn Luyện từ và câu – chương trình Tiếng Việt lớp 5. Trong thực tế thì đa số học sinh(HS), kể cả HS giỏi và không ít GV nhầm lẫn giữa từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.
  •  * Lý do thứ nhất: Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có đặc điểm và hình thức giống nhau, đọc giống nhau, viết cũng giống nhau chỉ khác nhau về ý nghĩa.
  •    * Lý do thứ hai: Trong chương trình Tiếng Việt 5 chưa có dạng bài tập phối hợp cả hai kiến thức về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa để học sinh rèn kĩ năng phân biệt.
  •  * Lý do thứ ba: HS còn chưa phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.
  •   Vậy mời các bạn cùng trao đổi  để học sinh phân biệt được từ đồng âm và từ nhiều nghĩa?
  –        VD: Xác định từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong ví dụ sau:
  –        Chúng ta cùng ngồi vào bàn1 để bàn 2 về cách dạy Tiếng Việt.
  –        Bàn3 phím của chiếc đàn này thật xinh.
  • Từ đồng âm là nhiều từ nhưng nghĩa các từ trong văn cảnh đều là nghĩa gốc (còn gọi là nghĩa chính hay nghĩa đen).
  • Còn từ nhiều nghĩa thì chỉ là một từ có một nghĩa gốc còn các nghĩa khác là nghĩa chuyển từ nghĩa gốc.
  •  Trở lại VD ở trên, trong VD1 “bàn” trong “cái bàn” và “bàn” trong “bàn công việc”đều mang nghĩa gốc, VD2 “bàn” trong “cái bàn” mang nghĩa gốc còn “bàn” trong “bàn phím” mang nghĩa chuyển.
  • Vậy làm thế nào để HS phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ?
  •  Các từ mang nghĩa gốc thì nêu được nghĩa khác nhau nhưng phải bằng cách diễn giải.
  • Còn phần nhiều các từ mang nghĩa chuyển thì nêu nghĩa bằng cách thay thế bằng một từ khác(mang nghĩa phụ).
  •  VD:           Mùa xuân(1) là tết trồng cây
  •          Làm cho đất nước càng ngày càng xuân(2).
  • Ta thấy rằng: “xuân”(2) được dùng theo nghĩa chuyển vì“xuân” có thể thay thế bằng “tươi đẹp”. Sau khi HS đã nắm bắt được bản chất của kiến thức, để cho học sinh có kỹ năng phân biệt, GV cần biên soạn thành những dạng bài tập hỗn hợp cả từ đồng âm và từ nhiều nghĩa để HS luyện tập.

  Trả lời

Viết một bình luận