Môn Văn Lớp 7: Câu 4 (0,5 điểm): Chủ đề của bài thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh là gì? A. Ca ngợi tình cảm gia dinh, tỉnh cảm bạn bè B

Môn Văn Lớp 7: Câu 4 (0,5 điểm): Chủ đề của bài thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh là gì?
A. Ca ngợi tình cảm gia
dinh, tỉnh cảm bạn bè
B. Ca ngợi tình cảm gia
đình, tình yêu quê hương
C. Ca ngợi tình yêu quê
hưởng, tình cảm bạn bè, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Câu 4 (0,5 điểm): Chủ đề của bài thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh là gì? A. Ca ngợi tình cảm gia dinh, tỉnh cảm bạn bè B”

 1. Câu 4: chủ đề của bài thơ ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh là
  A. ca ngợi tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè
  B. ca ngợi tình cảm gia đình tình yêu quê hương
  c. ca ngợi tình yêu quê hương tình cảm bạn bè
  →B. ca ngợi tình cảm gia đình tình yêu quê hương

  Trả lời

Viết một bình luận