Môn Văn Lớp 7: Câu 5 (1,0 điểm): Em hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong hai câu thơ: Ông không còn trí nhớ Ông chỉ còn tì

Môn Văn Lớp 7: Câu 5 (1,0 điểm): Em hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong hai câu thơ:
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.