Môn Văn Lớp 7: 1 . Trong khổ thơ thứ 2 của bài ” Có một mẹ thôi ” , hãy tìm các hình ảnh nhiên thiên 2 . Em nhận ra thông điệp gì qua 2 dòng

Môn Văn Lớp 7:

1 . Trong khổ thơ thứ 2 của bài ” Có một mẹ thôi ” , hãy tìm các hình ảnh nhiên thiên

2 . Em nhận ra thông điệp gì qua 2 dòng thơ sau :

Có một điều tin chắc

Em có một mẹ thôi

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: 1 . Trong khổ thơ thứ 2 của bài ” Có một mẹ thôi ” , hãy tìm các hình ảnh nhiên thiên 2 . Em nhận ra thông điệp gì qua 2 dòng”

Viết một bình luận