Môn Văn Lớp 7: Viết kết bài về trần quốc toản bằng một câu châm ngôn

Môn Văn Lớp 7: Viết kết bài về trần quốc toản bằng một câu châm ngôn, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Viết kết bài về trần quốc toản bằng một câu châm ngôn”

  1.      Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng. Giặc Nguyên cho sứ thần giả vờ mượn đường để xâm chiến nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Khi biết nhà vua bàn việc dưới thuyền, cậu đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Nhà vua thấy cậu còn trẻ nên không trách phạt, còn ban cho một quả cam. Khi trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ.

    Trả lời

Viết một bình luận