Môn Văn Lớp 8: – Việc lồng ghép 2 mạch kể tôi và chúng tôi trong 2 cây phong có tác dụng gì? – Trong văn bản 2 cây phong, làng của nhân vật tôi được t

Môn Văn Lớp 8: – Việc lồng ghép 2 mạch kể tôi và chúng tôi trong 2 cây phong có tác dụng gì?
– Trong văn bản 2 cây phong, làng của nhân vật tôi được thể hiện như thế nào? Việc thể hiện làng trước có tác dụng gì?, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: – Việc lồng ghép 2 mạch kể tôi và chúng tôi trong 2 cây phong có tác dụng gì? – Trong văn bản 2 cây phong, làng của nhân vật tôi được t”

  1.               -Việc lồng ghép 2 mạch kể có tác dụng làm cho câu chuyện sinh động hấp gần gũi và chân                thật
                  -Trong văn bản hai cây phong làng của nhân vật tôi ở một vùng quê hẻo lánh nghèo nàn                    nhưng lạc hậu và thanh bình 

    Trả lời

Viết một bình luận